Stanovy

Výtah ze Stanov spolku InErudico – inovace ve vzdělávání, z.s.

Spolek InErudico – inovace ve vzdělávání, z.s. (dále jen „spolek“), je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Spolek je dobrovolným svazkem občanů, odborníků, fyzických osob zabývajících se vzděláváním, poradenstvím a genderovou problematikou, postavením žen ve společnosti a na trhu práce.

Účel a hlavní činnost spolku:

  • Pořádání vzdělávacích akcí (přednášek, seminářů, konferencí),
  • Zvyšování kvality počátečního vzdělávání, spolupráce s MŠ, ZŠ, SŠ,
  • Zpracování a realizování projektů EU,
  • Spolupráce s jinými subjekty na národní a mezinárodní úrovni za účelem vzdělávání a poradenství,
  • Vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
  • Poradenská a konzultační činnost při prosazování rovných příležitostí na trhu práce,
  • Podpora celoživotního vzdělávání dospělých,
  • Realizace pracovního a kariérového poradenství pro osoby ohrožené na trhu práce a osoby ohrožené genderovou diskriminací,
  • Nezávislý výzkum s cílem rozšíření znalostí a poznatků genderové problematiky a rovného přístupu všech osob ke vzdělávání a na trh práce.

spolufinancováno

logo-opz
logo-erasmus