InErudico – inovace ve vzdělávání

InErudico je vzdělávací organizací, která podporuje celoživotní vzdělávání dospělých, nabízí semináře osobnostního rozvoje, soft skills, praktické workshopy, přednášky ve spolupráci s různými odborníky a diskusní semináře.

Více informací

Co nabízíme

InErudico nabízí tématicky zaměřené semináře o trhu práce, pracovní poradenství zejména osobám ohroženým na trhu práce a osobám ohroženým genderovou diskriminací. Organizace propaguje rovné příležitosti, provádí nezávislé průzkumy s cílem rozšíření znalostí a poznatků genderové problematiky a rovného přístupu všech osob ke vzdělávání a na trh práce.

Pro realizaci našich činností aktivně hledáme možnosti financování z fondů Evropské unie. Aktivně vstupujeme do partnerství s organizacemi celé Evropské unie a připravujeme projekty spolupráce v programu Erasmus+. V národním měřítku zpracováváme žádosti ve výzvách Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu.

spolufinancováno

logo-eu-financovano.png
logo-eu-funded.jpg