O nás

Spolek InErudico – inovace ve vzdělávání, z.s. je svazkem občanů a odborníků zabývajících se vzděláváním, poradenstvím a genderovou problematikou. Specifickým okruhem zájmu je postavení žen ve společnosti a v zaměstnání a podpora osob se zdravotním znevýhodněním k pracovnímu uplatnění na otevřeném trhu práce. Tyto aktivity realizuje spolek již od roku 2016.


Statutárním orgánem spolku je jeho předseda Ing. Pavel Nevřala.

logo-erasmus

Pavel Nevřala působí od roku 2010 jako metodik vzdělávání a odborný pracovník v projektech EU. Má zkušenosti s metodikou prezenčních i e-learningových kurzů a má i bohaté lektorské zkušenosti. Působil jako odborný garant projektu „Podpora a motivace zaměstnavatelů ve Zlínském a Moravskoslezském kraji v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života“. Je propagátorem aktivního otcovství a v této souvislosti se podílel na projektech realizovaných Ligou otevřených mužů. Problematiku rovných příležitostí řeší i jako pracovní poradce v projektech aktivní politiky trhu práce.

spolufinancováno

logo-opz
logo-erasmus